RozPRACUJ to z biblioteką

W ramach projektu biblioteki publiczne z małych miejscowości otrzymały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, szkoleń i grantów na nowe działania – po to, by zaoferować pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub chcącym ją zmienić.

Projekt był realizowany w latach 2012-2014 w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) oraz Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). 82 biblioteki z 37 gmin spoza Programu Rozwoju Bibliotek z regionów o wysokim bezrobociu (woj. mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie) przygotowały się do rozszerzenia oferty o działania związane z rynkiem pracy, w oparciu o doświadczenia Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteki otrzymały sprzęt komputerowy (m.in. 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne), następnie bibliotekarze ukończyli 5-dniowe szkolenia komputerowe przygotowujące do korzystania ze sprzętu komputerowego i przekazywania tej wiedzy użytkownikom. Uczestniczyli w 10-dniowych warsztatach planowania rozwoju biblioteki prowadzonych przez CAL oraz przygotowali plany rozwoju biblioteki (z uwzględnieniem obszaru rynku pracy). Następnie ukończyli ok 5-tygodniowy kurs e-learningowy pt. „Biblioteczne okno na rynek pracy”, 4-dniowe warsztaty „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” oraz 2-dniowe warsztaty tworzenia projektów wspierające bibliotekarzy w aplikowaniu o grant w ramach projektu przygotowane przez FISE. Wszystkie biblioteki, przy wsparciu animatorów CAL, zainicjowały także partnerską współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, działającymi na lokalnym rynku pracy. Ponadto 36 bibliotek zrealizowało przedsięwzięcia mające na celu pomaganie poszukującym pracy lub zawodu albo myślącym o ich zmianie, w których wzięło udział ok. 1 400 uczestników (najczęściej kobiety chcące powrócić na rynek pracy oraz młodzież wybierająca dalszą ścieżkę edukacji po gimnazjum).

Dzięki udziałowi w projekcie bibliotekarze nabyli i rozwinęli dotychczasową wiedzę, a także umiejętności techniczne oraz poznali narzędzia potrzebne do skutecznego zapewnienia edukacji nieformalnej w obszarze rynku pracy. Jak pokazała ewaluacja, 80% bibliotek uczestniczących w projekcie pozyskało nowych użytkowników (łącznie ok. 600 osób) – wśród nich przede wszystkim bezrobotnych i młodzież w wieku powyżej 15 lat. Warto podkreślić, że w wyniku realizacji projektu w bibliotekach objętych wsparciem pojawiło się prawie 2 000 osób poszukujących tam informacji związanych z pracą.


Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności był pilotażowym przedsięwzięciem, mającym na celu wypracowanie i przetestowanie modelu wsparcia przez bibliotekę mieszkańców pozostających bez pracy lub chcących ją zmienić. Projekt był realizowany przez FRSI od września 2012 r. do sierpnia 2014 r. ze środków sieci Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations) (budżet 1 mln USD).

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.