Stowarzyszenie Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY

Dwadzieścioro dyrektorek i dyrektorów bibliotek publicznych z całej Polski zawiązało Stowarzyszenie INICJATYWY. Chcą wspierać kadrę zarządzającą tych instytucji, być głosem doradczym i wspierającym działania promujące biblioteki.

Stowarzyszenie Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY to pełna nazwa organizacji, którą założono 1 grudnia 2022 r. w Brusach na Kaszubach. W tamtejszym Centrum Kultury i Biblioteki spotkali się managerowie kultury, którzy na co dzień zarządzają bibliotekami. Każdy z nich działa w ramach lokalnej grupy dyrektorskiej. W swoich lokalnych środowiskach wzajemnie budują relację wsparcia, sieciują się, zawiązują partnerstwa i wspólnie rozwiązują problemy dotyczące ich bibliotek.

O ile bibliotekarze, jako grupa zawodowa, mają swoją organizację pozarządową, to dyrektorzy tych instytucji nie mogli dotąd tego powiedzieć. Stąd pomysł, by powołać do życia Stowarzyszenie INICJATYWY – na bazie członków Grupy InicjaTyWy, która powstała w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Pierwsze spotkanie założycielskie przyjęło statut, wybrało zarząd i określiło plany na najbliższe dwa lata działania.

– Droga do utworzenia Stowarzyszenia była długa, ale najważniejsza myśl towarzyszyła nam od samego początku – być i wspierać dyrektorki i dyrektorów bibliotek. PotrzebujeMY wsparcia, dobrych praktyk, wskazówek – a kto udzieli ich lepiej niż doświadczeni praktycy? – podkreśla Agnieszka Borkiewicz, prezeska Stowarzyszenia INICJATYWY, na co dzień zarządzająca biblioteką w Jarocinie.

Organizacja stoi na czterech filarach – chce budować prestiż stanowisk dyrektorek i dyrektorów bibliotek, wspierać ich w codziennej pracy, pamiętać o lokalnych grupach dyrektorskich InicJaTyWy, a także reprezentować interesy bibliotek.

Działaniami, przez które Stowarzyszenie chce osiągnąć cele, to szkolenia, webinary, spotkania regionalne i ogólnopolskie dyrektorek i dyrektorów bibliotek, a także coroczne forum kadry zarządzającej. Nie zabraknie także kontaktów do ekspertów, superwizji czy szkoleń potrzebnych do rozwijania kompetencji managerów kultury.

Członkowie Stowarzyszenia chcą mieć też wpływ na to, w jakim kierunku podążać będą biblioteki. Organizacja będzie mogła opiniować kandydatów na stanowiska kierownicze, wyrażać zdanie w pracach legislacyjnych, komentować diagnozy i dzielić się wizjami dotyczącymi bibliotek.

Kto może dołączyć do Stowarzyszenia? Osoby będące dyrektorkami lub dyrektorami bibliotek publicznych lub samorządowych instytucji kultury, w których strukturach znajduje się biblioteka publiczna, ich zastępcy, a także kierownicy takich bibliotek. Czy warto?

Nie warto, jeśli uważasz, że takie inicjatywy nie mają sensu. My wierzymy, że nasza organizacja pozarządowa ma solidne fundamenty i mocny mandat, aby działać na rzecz bibliotek i promocji ich marki nie tylko w środowisku lokalnym, ale i dalej: regionalnie i ogólnokrajowo. – przyznaje Damian Domański, wiceprezes zarządu i dyrektor Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie.

By śledzić na bieżąco działalność Stowarzyszenia, warto dołączyć do grupy „Kieruj w dobrym stylu” (https://bit.ly/Kieruj_FB), a także obserwować profil Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Bibliotek INICJATYWY (www.facebook.com/INICJATYWY.Stowarzyszenie) na Facebooku.


 

Grupa InicJaTyWy to kilkanaście dyrektorek i dyrektorów bibliotek (inicjatorek i inicjatorów), którzy od lat dzielą się swoim doświadczeniem i wrażliwością z innymi osobami zarządzającymi instytucjami kultury. Każda i każdy z nich zainicjował i prowadzi lokalną grupę dyrektorską, która stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy oraz wspólnego rozwiązywania problemów, jakie napotykają osoby zarządzające instytucjami kultury.

Projekt realizujemy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Najważniejsze działania obejmują:

  • organizowane przez inicjatorki i inicjatorów spotkania kilkunastu lokalnych grup dyrektorskich;
  • prowadzenie grupy na Facebooku Kieruj w dobrym stylu! Sieć dyrektorek i dyrektorów bibliotek, do której mogą dołączać wszystkie osoby zarządzające bibliotekami;
  • organizacja ogólnopolskich for dyrektorek i dyrektorów bibliotek (online);
  • ogólnopolskie superwizje Grupy InicJaTyWy (online), poświęcone konkretnym wyzwaniom, z jakimi mierzą się inicjatorki i inicjatorzy;
  • ogólnopolskie szkolenia i spotkania stacjonarne Grupy InicJaTyWy, wzmacniające kompetencje w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, facylitacji spotkań i zarządzania zmianą;
  • regionalne spotkania inicjatorek i inicjatorów (superwizje) umożliwiające wymianę doświadczeń i pochylenie się nad konkretnymi wyzwaniami.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.