Tablety w Twojej bibliotece

Projekt upowszechniający w bibliotekach zastosowania tabletów i technologii mobilnych, zrealizowany w roku 2015 w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek, a także w innych projektach FRSI. Każda placówka, która chciała otrzymać tablety, musiała wziąć udział w konkursie. Zainteresowanie było ogromne – otrzymaliśmy zgłoszenia od 651 bibliotek. Spośród nich wyłoniliśmy 318 placówek, do których trafiło 1262 tabletów iPad Air wraz z oprogramowaniem i aplikacjami. Dla uczestników projektu przygotowaliśmy:

  • specjalne szkolenia stacjonarne dla „Tablet Masterów” (czyli koordynatorów projektu w bibliotekach),
  • kurs „Tablety w Bibliotece” na platformie iTunes U (poszczególne odcinki kursu są również do pobrania w formie dokumentów pdf),
  • cykl webinariów,
  • publikację  pt. „Tablety w Twojej bibliotece – jak je atrakcyjnie udostępniać?”.

Konkurs „Tablety w Twojej Bibliotece”

W 2016 roku biblioteki, które uczestniczyły w projekcie „Tablety w Twojej bibliotece” zaprosiliśmy do udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu dwóch materiałów:

  • multimedialnej relacji z dowolnych zajęć w bibliotece, przeprowadzonych z wykorzystaniem tabletów,
  • opisu pomysłu na nowy projekt lub działanie skierowane do mieszkańców i przeprowadzone z wykorzystaniem tabletów.

Do konkursu wpłynęły 33 zgłoszenia. Oceniła je 5-osobowa komisja konkursowa, powołana przez FRSI. Przy ocenie zgłoszeń były brane pod uwagę między innymi: nieszablonowe pomysły, dostrzeganie mniej oczywistych potrzeb lokalnych i próba zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, tematy i dziedziny znaczące we współczesnym świecie, lecz rzadziej goszczące w bibliotekach, a także kreatywność i pomysłowość w przygotowaniu materiału multimedialnego (w przypadku relacji) oraz projektowe podejście i potencjał realizacji planowanych działań (w przypadku pomysłu na działania).

Nagrodziliśmy następujące biblioteki!

I nagroda

1. Biblioteka Miejska w Cieszynie

… za przemyślany, innowacyjny pomysł na oswojenie młodych ludzi z naukami ścisłymi, za „odczarowanie” trudnych dziedzin i pokazanie, że kontakt z nimi może być świetną zabawą oraz za intrygującą relację z dużym potencjałem promocyjnym.

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach

…za pomysł na kompleksowe działania angażujące społeczność, wykorzystujące lokalny potencjał, wkład i kompetencje mieszkańców, łączące w sobie najnowsze technologie, trendy i ważne społecznie tematy, za podejmowanie się odpowiedzialnych wyzwań na bazie dotychczasowych osiągnięć biblioteki, wreszcie za estetyczną relację pokazującą różne sposoby wykorzystania tabletów i ich oddziaływanie.

3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w ŚOKSiR w Sobótce

…za „kosmiczny”, opisany z rozmachem projekt edukacyjny, popularyzujący naukę z wykorzystaniem lokalnych zasobów i tradycji, za pokazanie szerokiego spektrum wykorzystywania tabletów na różne, czasem nietypowe sposoby, a także za rozeznanie w świecie najnowszych technologii.

II nagroda

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich

…za moc konkretów, kompleksowość i interdyscyplinarność działań, za świetną orientację w świecie nowoczesnych urządzeń i poszukiwanie sposobów na wykorzystywanie ich w działaniach z osobami niepełnosprawnymi, za pokazanie skali dotychczasowego wykorzystania tabletów oraz za równie szeroki wachlarz planowanych działań.

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

…za rozmach i zasięg działań z tabletami, za pokazanie ich skali w atrakcyjny wizualnie sposób, za pomysłowość oraz duży potencjał edukacyjny planowanego projektu, dający szansę na trwałość jego efektów.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

…za gruntowne przemyślenie, przebadanie i refleksję po zrealizowanych dotychczas działaniach oraz dostosowanie pomysłów do zdiagnozowanych potrzeb środowiska, za wychodzenie z nowymi technologiami do dzieci ze specjalnymi potrzebami, za pomysły na dzielenie się doświadczeniami, wspieranie i integrowanie Tablet Masterów z innych bibliotek w regionie.

III nagroda

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach

…za efektowną relację z dotychczasowych działań, za pomysł na wykorzystanie sprzętu mobilnego w kompleksowym przesięwzięciu obejmującym najnowsze technologie, takie jak drony, czy drukarki 3D, za wybieganie w przyszłość i zapraszanie do tego mieszkańców.

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

…za przełamywanie stereotypów, poszukiwanie nowych wyzwań, za pomysły na wykorzystanie tabletów w pracy z osobami z autyzmem, wyzwalające potencjał twórczy takich osób i ułatwiające komunikację z nimi.

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie

… za pomysł na kreatywne warsztaty z dużym potencjałem w zakresie edukacji medialnej i artystycznej młodych ludzi, za profesjonalne podejście i przygotowanie planowanego przedsięwzięcia oraz za interesującą i zabawną relację, która pokazuje, jak lokalną tradycję i historię dawną można połączyć z technologicznymi nowinkami.

Relacje multimedialne przygotowane przez nagrodzone biblioteki:

 

I miejsce: Biblioteka Miejska w Cieszynie

.

I miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach

.

I miejsce: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w ŚOKSiR w Sobótce

.

II miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich

.

II miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

.

II miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

.

III miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach

.

III miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

.

III miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.