e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowaliśmy w latach 2016-2019 w partnerstwie z: Fundacją Aktywizacja, Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Łódzkim oraz Fundacją Instytutem Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z całej Polski.

Naszym celem było zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu. Zaoferowaliśmy szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspieraliśmy lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie.

Szkolenia dla mieszkańców realizowane w ramach projektu dotyczyły w szczególności pokazywania korzyści i nauki korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych w następujących obszarach życia: zdrowie, praca i rozwój zawodowy, finanse, sprawy codzienne, zaangażowanie obywatelskie, relacje z bliskimi, odpoczynek i hobby.

e-Mocni: ponad 20 ogólnodostępnych szkoleń online

W ramach projektu powstały m.in. szkolenia online do samodzielnego korzystania, dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Szkolenia dotyczą technologii i e-usług przydatnych na co dzień, np. prowadzenia rozmów wideo, obsługi konta bankowego, e-recepty, zakładania bloga czy korzystania z religijnych aplikacji mobilnych.

Każda osoba może wybrać spośród szkoleń dotyczących 9 różnych obszarów tematycznych: pracy i rozwoju zawodowego, relacji z bliskimi, edukacji, odpoczynku i hobby, zdrowia, finansów, religii i potrzeb duchowych, spraw codziennych i zaangażowania obywatelskiego. W każdym z obszarów jest dostępnych od 1 do 5 szkoleń, składających się z materiałów online o różnym stopniu zaawansowania i różnorodności.

Wszystkie szkolenia zostały opublikowane na stronie: https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/.

Przykłady szkoleń:

  • Obszar „Relacje z bliskimi”: szkolenie pt. „Utrzymywanie stosunków towarzyskich” – w jaki sposób i za pomocą jakich e-usług można komunikować się na odległość z innymi; nauka programu Skype; popularne serwisy służące do nawiązywania znajomości przez internet.
  • Obszar „Edukacja”: szkolenie pt. „Zdobywanie nowych kwalifikacji i uczenie się przez internet”– jakie korzyści można odnieść z uczenia się przez internet oraz w jaki sposób i w jakich formach można to robić (przykłady stron z kursami e-learningowymi, e-bookami, audiobookami czy filmami instruktażowymi); wskazówki, jak skutecznie uczyć się w domu i jak najlepiej wykorzystać dostępne możliwości.
  • Obszar „Odpoczynek i hobby”: szkolenie pt. „Spędzanie wolnego czasu” – m.in. legalne źródła kultury i rozrywki online oferujące dostęp do wystawy, elektronicznych książek, muzyki, filmów, seriali, spektakli teatralnych, programów telewizyjnych, audycji radiowych i audiobooków.
  • Obszar „Finanse”: szkolenie pt. „Zarządzanie swoimi finansami” – jak założyć internetowe konto w banku i posługiwać się nim – robić przelewy, zakładać lokaty, prawa konsumenta.

Szacunkowy czas, jaki trzeba poświęcić na zapoznanie się z materiałami szkolenia i wykonanie zadań to ok. 3,5 godziny, choć czas może być różny w poszczególnych szkoleniach. Wykonanie części zadań, np. potwierdzenie profilu zaufanego w urzędzie, nie jest obecnie możliwa.

Ważna informacja dla osób głuchych i niesłyszących/niedosłyszących: webinaria, filmy oraz dłuższe teksty posiadają nagrane tłumaczenie w PJM (polskim języku migowym). Nagrania i filmy instruktażowe posiadają napisy w języku polskim.

Gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej

W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” powstało 120 gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej. Każda gmina uczestnicząca w projekcie otrzymała wsparcie w tworzeniu partnerstwa (wsparcie animatora / animatorki, podręcznik oraz cykl webinariów). Animatorzy wspierali gminy w analizie sytuacji, stworzeniu charakterystyki gminy, mapy potencjału i zasobów, w tym potencjalnych i już współpracujących partnerów, oraz wypracowaniu rekomendacji. Więcej informacji o metodologii i roli gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej: podręcznik „Mocni w partnerstwie” oraz cykl 8 webinariów na kanale projektu w serwisie YouTube.

W 2020 roku ukazała się publikacja pt. „Partnerstwa dają moc! Tworzenie i funkcjonowanie gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej – wnioski i rekomendacje z realizacji projektu e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://e-mocni.org.pl/.


Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowany był przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.