Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo. Podręcznik dla bibliotekarek i bibliotekarzy

Podręcznik "Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo" został przygotowany został przygotowany w projekcie szkoleniowym o tej samej nazwie, zrealizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy na temat sposobu tworzenia Planu Rzecznictwa w bibliotekach, jego obszarów i konstrukcji, a także adresatów, narzędzi i działań, jakie można wykorzystać. Chcemy, aby podręcznik stanowił przede wszystkim źródło wiedzy i inspiracji dla osób pracujących w bibliotekach, zwłaszcza dla dyrektorów i dyrektorek placówek, a także osób odpowiedzialnych za promocję i wizerunek biblioteki.

Podręcznik został napisany z myślą o małych bibliotekach, które chcą świadomie kształtować swoje relacje z otoczeniem, a przede wszystkim z samorządem – głównym adresatem działań rzeczniczych. Nie wszystkie rozwiązania, które proponujemy, będą możliwe do realizacji przez najmniejsze biblioteki, zwłaszcza jednoosobowe. Warto myśleć o rzecznictwie w kategorii pracy zespołowej, jako zestawie działań i zadań, który powinien znaleźć się w zakresie obowiązków każdej osoby pracującej w bibliotece. Wiemy jednak, że nierzadko są to jedno- czy dwuosobowe instytucje i trudno wówczas mówić o pracy zespołowej. Na pewno jednak sama idea budowania relacji i uzyskiwania poparcia, czy działania i narzędzia, które proponujemy, są do zastosowania przez każdą bibliotekę, niezależnie od wielkości. Zmienna będzie skala prowadzenia rzecznictwa, ale nie same założenia, sposób tworzenia Planu Rzecznictwa czy narzędzia i działania rzecznicze.


„Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” do program edukacyjny zrealizowany przez firmę Idea Zmiany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Podręcznik „Do*cenić biblotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.