Jak przygotować do lekcji i zajęć tablety, jak się z nimi obchodzić i bezpiecznie z nich korzystać?

Publikacja zawiera praktyczne informacje, wskazówki i porady dla nauczycieli (i nie tylko), wykorzystujących na lekcjach i zajęciach tablety..

Z tego opracowania dowiesz się:

  • dlaczego warto korzystać z tabletów w działaniach edukacyjnych,
  • czym jest tablet i jakie są jego specyficzne cechy,
  • jak przygotować tablet do lekcji lub zajęć (na przykładzie tabletu Lenovo Yoga, działającego z systemem Android),
  • jak dbać o urządzenie, by działało sprawnie,
  • jak aktualizować tablet i instalować nowe aplikacje,
  • jak używać tabletów bezpiecznie.

Poradnik został opracowany w ramach projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Jest on skierowany przede wszystkim do nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie, ale mogą z niego korzystać także wszyscy nauczyciele, bibliotekarze oraz inne osoby poszukujące praktycznych informacji na temat wykorzystywania tabletów w działaniach edukacyjnych.

Creative Commons License
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Publikacja została opracowana na potrzeby projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole z wykorzystaniem TIK, uczniów / uczennic z (UCZ) z 6 szkół podnadgimnazjalnych i 4 gimnazjów Wołomina i Zielonki. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT).

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.