Biuro podróży. Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci

Scenariusz przygotowany w ramach projektu "FunEnglish w bibliotece" jako propozycja dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci. Do przeprowadzenia zajęć nie jest konieczna znajomość angielskiego. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat.

GRUPA:

od 10 do 20 osób

CZAS ZAJĘĆ:

ok. 1,5 godziny

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

materiały informacyjne o wybranych krajach, zdjęcia, wycinki z gazet, informacje z albumów i innych publikacji, reklamówek biur podróży,
koperty z nazwami państw oraz stolic,
kartki z bloku flipczartowego, kolorowe markery, pastele, taśma papierowa.

WSTĘP

Przywitanie. Dzieci siedzą w kręgu na krzesełkach lub poduszkach. Prowadzący wita uczestników, prosząc, aby każdy, kto czuje się przywitany, pomachał do niego ręką (wave your hand).

Witam wszystkich, którzy lubią czytać książki, (Hello everybody, who likes reading books!)
Witam wszystkich którzy lubią podróżować! (Hello everybody, who likes travelling!)
Witam wszystkich, którzy jak Anglicy lubią pić herbatę! (Hello everybody, who likes drinking tea!)
Witam wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się języka angielskiego! (Hello everybody, who wants to learn English!)
Witam wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć Nowy York! (Hello everybody, who wants to see New York!)
Witam wszystkich, którzy chcą pojechać do Londynu! (Hello everybody, who wants to go to London!)

Ćwiczenie 1.

Prowadzący zapisuje na kartce flipczartowej pojęcie TRAVEL AGENCY i pyta dzieci, czy wiedzą co to znaczy. Jeśli któreś odpowie właściwie, grupa nagradza je oklaskami (clap your hands), jeśli nie – prowadzący wyjaśnia, że travel agency to po angielsku biuro podróży. Informuje dzieci, że podczas zajęć będą podróżować po świecie, wykorzystując siłę własnej wyobraźni.

Osoba prowadząca zaznacza na środku pomieszczenia kredą lub taśmą papierową krąg mniej więcej o średnicy 1 metra i informuje, że jest to nasz kraj (this is our country – Poland), a cała podłoga, to mapa świata (This is the world). Dla ułatwienia można też zaznaczyć na podłodze kontury wszystkich kontynentów.

Osoba prowadząca zaprasza dzieci do środkowego kręgu.

Tu jesteśmy w tej chwili w miejscowości takiej i takiej. Wyobraźcie sobie, że każdy  z Was może teraz pojechać w dowolne miejsce na Ziemi. Zastanówcie się, do jakiego państwa, jakiego miasta chcielibyście pojechać. A teraz rozejrzyjcie się wkoło. Tam jest północ (north) i Bałtyk, tam wschód (east) – Moskwa i Japonia, tam zachód (west) – Niemcy, Francja, Ocean Atlantycki , a dalej Stany Zjednoczone. A tam południe (south) – Chorwacja, Włochy, jeszcze dalej Afryka, a najdalej Antarktyda. A teraz znajdźcie na tej mapie swoje wymarzone miejsce, swój cel podróży. I udajcie się tam.

Prowadzący wędruje wśród dzieci i pyta każde, w jakim jest mieście i kraju i dlaczego przyjechało właśnie tutaj. Jeśli dziecko pogubiło się w odnalezieniu kraju na wyimaginowanej mapie, na sali powinna znajdować się mapa świata, która pomoże dziecku odnaleźć właściwe położenie. (Osoba prowadząca przy każdym dziecku może powiedzieć w języku angielskim: You are in the north…)

Ćwiczenie 2.

Następnie prowadzący dzieli dzieci na siedem par lub grup. Każdej  grupie wręcza kartkę  z zaszyfrowaną informacją – nazwą kraju.

Są to:

Wielka Brytania – kaWielkakakaBrykatakania
Stany Zjednoczone – muStamunymuZjemudnomuczomune
Kanada – laKalanalada
Republika Południowej Afryki – olReolpuolbliolkaolPoolłuoldnioolwejolAfolryolki
Nowa Zelandia – baNobawabaZebalanbadia,
Irlandia – SuIrsulansudia
Australia – weAuswetrawelia

Po odszyfrowaniu nazwy kraju, przedstawiciel grupy zapisuje ją na kartce flipczartowej leżącej na ziemi lub wiszącej na ścianie. Prowadzący pyta dzieci, co łączy według nich wszystkie te kraje. Właściwa odpowiedź to: powszechnie używany język angielski. (People speak English in these countries). Przedstawiciele grup pokazują na mapie świata, gdzie leży kraj, którego nazwę odkryli.

Jeśli prowadzący czuje się na siłach, może zapoznać dzieci z brzmieniem angielskich nazw poznanych krajów:

Wielka Brytania  – Great Britain  / ,greit `britn/
Stany Zjednoczone – United States of America / ju, naitid, steits ov e`merika/
Kanada – Canada / `keanada/
Republika Południowej Afryki – Republic of South Africa [rɪ`pʌblɪk  ov sauθ æfrɪkə]
Nowa Zelandia – New Zealand / ,nju; zi;lend/
Irlandia – Ireland / `aieland/
Australia – Australia / `o`streilia/

Ćwiczenie 3.

Prowadzący wręcza każdemu dziecku kopertę z nazwą państwa lub jego stolicy. Jeśli grupa jest mniejsza, można zrezygnować z najtrudniejszych par (np. z Nowej Zelandii lub RPA). Jeśli dzieci jest więcej, do nazw stolic można dodać też inne nazwy największych miast danego państwa.

Republika Południowej Afryki – Kapsztad, (Johannesburg),
Wielka Brytania – Londyn, (Manchester),
Stany Zjednoczone – Waszyngton, (Nowy York),
Kanada – Ottawa, (Toronto),
Irlandia – Dublin, (Limerick),
Australia – Canberra, (Sydney),
Nowa Zelandia – Wellington, (Manukau).
Na znak dany przez prowadzącego, dzieci wyjmują swoje kartki i bez porozumiewania się słowami, tylko pokazując sobie kartki, starają się dopasować miasto/miasta do właściwego kraju. Gotowe pary zawieszają na ścianie. Jeśli na środku zostają niedopasowane stolice  i państwa, osoba prowadząca prosi dzieci, aby poszukały informacji w Internecie.

Ćwiczenie 4.

Osoba prowadząca prosi dzieci, by, pozostając w tych samych parach lub grupach,   wyobraziły sobie, że są pracownikami biur podróży i mają zachęcić turystę, w którego rolę za chwilę wejdzie prowadzący, do tego, aby ten wybrał się w podróż właśnie do kraju, który reklamują.

Zadaniem poszczególnych par/grup będzie przygotowanie reklamy telewizyjnej oraz plakatu, który zostanie  wykorzystany w reklamie. Dzieci, szukając materiałów o danym kraju, mogą korzystać z Internetu oraz pozostałych zasobów biblioteki (albumów czy encyklopedii). W razie trudności zwracają się o pomoc do osoby prowadzącej. Dzieci pracują ok. 15 – 20 minut. Następnie kolejno prezentują scenki reklamowe.

Osoba prowadząca może na końcu po wszystkich prezentacjach wybrać kraj, którego reklama najbardziej mu się podobała i wyjaśnić dlaczego, lub uznać, że wszystkie reklamy były tak atrakcyjne, iż wybierze się w podróż dookoła świata, podczas której po kolei odwiedzi wszystkie zareklamowane kraje. Nagrodą dla biur podróży mogą być lizaki lub cukierki.

ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie zajęć dzieci, w nagrodę za wspaniałą pracę, mogą na sygnał prowadzącego bardzo głośno równocześnie krzyknąć nazwę anglojęzycznego kraju, do którego chciałyby pojechać. (Shout the name of your favourite country).

Autorka: Iwona Kusak – polonistka, instruktorka dramy, trenerka  i animatorka Programu Rozwoju Bibliotek.