Milion przygód z książką. Scenariusz „Reformatorzy – potrafią zmieniać”

Scenariusz został przygotowany na podstawie serii książek "Nazywam się…", przedstawiającej biografie znanych postaci ze świata nauki i kultury.

UCZESTNICY: kilku lub kilkunastoosobowa grupa dzieci w wieku od dziewięciu do dwunastu lat.

CZAS TRWANIA: od 100 do 110 minut.

MATERIAŁY:

 • wybrane książki z serii „Nazywam się…” poświęcone ludziom, którzy swoją postawą, pracą, ideami, marzeniami doprowadzili do istotnych zmian społecznych lub kulturowych, stali się autorytetami, reformatorami, przewodnikami dla wielu osób,
 • gazety przeznaczone dla dzieci w wieku 9 – 12 lat,
 • strony internetowe prezentujące archiwalne zdjęcia, na których przedstawione są działania i dorobek bohaterów zajęć (np. zdjęcia z przemówień, publikacje, okładki książek itp.).
 • papier A3, papier A4,
 • długopis, ołówek, marker, kredki, klej biurowy,
 • komputer, rzutnik,
 • slajd lub kserokopia A3 okładki książek „Nazywam się…”,
 • puzzle przygotowane z kserokopii okładki książki w formacie A4 dla każdego uczestnika zajęć (puzzle nie powinny być identyczne).

CELE:

 • poszerzenie wiedzy o znanych ludziach świata filozofii, religii, polityki,
 • rozwinięcie umiejętności formułowania poglądów, umiejętności dialogu,
 • przezwyciężanie nieśmiałości, zwiększenie wiary w siebie,
 • uwrażliwienie na potrzeby, problemy drugiego człowieka,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z Internetu jako źródła informacji i wiedzy.

METODY: podczas warsztatów zostaną wykorzystane aktywne metody edukacyjne: praca w małych grupach, zabawy edukacyjne, zajęcia manualne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Rozpoczęcie zajęć (20 minut)

Osoba prowadząca przedstawia tematykę zajęć i krótko opowiada o tym, jak będzie przebiegać spotkanie. W zależności od tego, czy dzieci biorące udział w zajęciach znały się wcześniej, czy nie, można wybrać jedno z zaproponowanych niżej ćwiczeń integracyjnych:

1. Dla dzieci, które się znają (np. klasa szkolna, grupa działająca przy bibliotece)

Dzieci siadają w kręgu. Warto zadbać o to, by podczas przedstawiania się dzieci nie siedziały przy stołach, w ławkach lub w inny sposób kojarzący się ze szkołą. Osoba prowadząca proponuje, by każde z dzieci przedstawiło swojego kolegę lub koleżankę po prawej stronie, np. według schematu: „Po mojej prawej stronie siedzi Joasia. Joasia najbardziej lubi…”. Przedstawiane dziecko potwierdza lub dopowiada krótko, co lubi i w ten sam sposób przedstawia następną osobę (warto zachęcić dzieci, by mówiły o więcej niż jednej ulubionej rzeczy, np. o trzech).

2. Dla dzieci, które się nie znają (np. uczestnicy zajęć organizowanych podczas wakacji letnich, zimowych, uczestnicy zajęć popołudniowych w bibliotece)

Dzieci siadają w kręgu. Osoba prowadząca prosi, aby dzieci się przedstawiły i powiedziały coś o sobie, np. według schematu: „Jestem Ala, mieszkam w Katowicach, niedaleko biblioteki na ul. Muzykalnej. Ja lubię … a moja najlepsza koleżanka lubi…”

Ćwiczenie 1 (20 minut)

Osoba prowadząca dzieli uczestników na trzyosobowe zespoły w dowolny sposób (np. dzieci kolejno odliczają „1, 2, 3…”, a następnie łączą się w podgrupy według zasady „jedynka do jedynki, dwójka, do dwójki, trójka do trójki… itd.”, można też zastosować inny wyróżnik, np. pomarańcze, jabłka, truskawki: „pomarańcze do pomarańczy… itd.”).

Osoba prowadząca przekazuje podgrupom przygotowane czasopisma (dla każdej podgrupy jedno) lub popularne gazety. Można poprosić dzieci, aby wybrały gazety, które są w bibliotece (wtedy do czasu zajęć należy dodać 10 minut), można też poprosić dzieci wcześniej, aby gazety i czasopisma przyniosły z domu.

Osoba prowadząca prosi, aby uczestnicy w podgrupach zaznaczyli w gazetach markerem osoby, które znają, kojarzą i odpowiedziały wspólnie na pytania: dlaczego te osoby znają? czy są dla nich ważne? dlaczego? czy są to postacie fikcyjne czy prawdziwe? Warto zapisywać odpowiedzi dzieci na flipcharcie lub w komputerze, ponieważ będą one potrzebne w dalszej części zajęć.

Ćwiczenie 2 (20 minut)

Osoba prowadząca rozdaje dzieciom puzzle przygotowane z okładki książki. Dzieci indywidualnie układają puzzle, naklejają je na kartkę. Następnie osoba prowadząca prezentuje okładkę z książki z serii „Nazywam się…” na slajdzie lub kserokopii A3 okładki. Krótko opowiada o bohaterze spotkania starając się przekazać ciekawe informacje dotyczące jego dzieciństwa. W czasie prezentacji bohatera warto skorzystać ze zdjęć dostępnych na stronach internetowych poświęconych bohaterom zajęć.

Ćwiczenie 3 (20 minut)

Dzielimy uczestników zajęć dowolną metodą na grupy czteroosobowe. W grupach dzieci zastanawiają się, co bohater zajęć robił w dzieciństwie. Osoba prowadząca prosi, aby dzieci w podgrupach, w formie komiksu, narysowały, co bohater zajęć mógł robić, aby zmieniać świat. Uczestnicy pokazują swoje prace, osoba prowadząca omawia je starając się podkreślać rolę edukacji, postaw uwrażliwiających na sytuacje społeczne, umiejętności rozmowy z drugim człowiekiem itp.

Podsumowanie zajęć (20 minut)

Osoba prowadząca prezentuje dzieciom ich przemyślenia zapisane na początku zajęć, dotyczące współczesnych bohaterów pojawiających się w gazetach i w Internecie, a następnie porównuje je z treściami zawartymi w komiksie, który wykonały. Czy są różnice? Jakie? Omawiając prace warto podkreślić takie elementy, jak: determinacja w osiąganiu celów, umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, idee jakimi kierowali się bohaterowie omawianych książek.

Na zakończenie osoba prowadząca pyta dzieci, co może im pomóc, aby mogły zrealizować swoje marzenia.

MiLION PRZYGÓD Z KSIĄŻKĄ

Scenariusz „Reformatorzy – potrafią zmieniać” został przygotowany w ramach akcji „Milion przygód z książką”. „Milion przygód z książką” to akcja dla bibliotek publicznych, zainicjowana przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem akcji było propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Akcja trwała od czerwca do września 2013 r.

AUTORKA SCENARIUSZA: Alina Hałoń   

LICENCJA

Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu oraz tworzenie utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej licencji i wskazania autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako właścicieli praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.  

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.