Scenariusz spotkania „Kim jestem? Kim mogę być?” dla osób powyżej 18. roku życia

Scenariusz przygotowany do konkursu "Dowiedz się, jaki jest Twój potencjał", zorganizowanego w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką.

Uczestnicy: osoby powyżej 18. roku życia.

Scenariusz zakłada pracę indywidualną i grupową każdego uczestnika. Zadania mogą być wykonywane jednocześnie przez poszczególne osoby. Liczba uczestników zależy od liczby stanowisk komputerowych, przy których mogą pracować uczestnicy spotkania. Sugerujemy, by w spotkaniu udział brało od 2 do maksymalnie 10 osób.

Czas trwania: w zależności od dynamiki i liczebności grupy spotkanie może trwać od 2 do 3 godzin.

Materiały 

Dla prowadzącego 

 • komputer podłączony do internetu, rzutnik multimedialny, ekran lub pusta ściana do wyświetlania,
 • flipczart, komplet kartek do flipczarta, komplet pisaków (różne kolory),
 • plakat o serwisie praca-enter.pl (format A3) – kilka egzemplarzy do powieszenia w widocznym miejscu,
 • przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl – prezentuje poszczególne zasoby serwisu, w szczególności narzędzie autodiagnostyczne „Twój potencjał”. Warto by osoba prowadząca zapoznała się z nim przed
 • spotkaniem (a najlepiej, żeby przeszła przez ścieżkę w ramach narzędzia „Twój potencjał”) – to doda jej pewności w prowadzeniu spotkania,
 • ciekawe informacje i newsy z rynku pracy można znaleźć na portalu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: www.rynekpracy.org (dla chętnych).

Dla uczestników 

 • minimum 2 stanowiska komputerowe (dobrze byłoby, aby każdy uczestnik miał do dyspozycji 1 komputer),
 • kartki samoprzylepne (post-ity) w różnych kolorach (10 sztuk na osobę),
 • kartki A4 do wykorzystania przez uczestników (3 sztuki na osobę),
 • długopisy, ołówki, flamastry,
 • ulotka o serwisie praca-enter.pl (format A4 bigowany do A5) – dla każdego uczestnika.

Cele spotkania 

 • zwiększenie umiejętności uczestników do identyfikowania swoich zalet, dotychczasowych sukcesów oraz posiadanych umiejętności,
 • zwiększenie świadomości uczestników nt. posiadanych przez nich mocnych stron (zalet, sukcesów, umiejętności), które powinni wykorzystywać w sytuacjach, gdy poszukują pracy lub zawodu, myślą o ich zmianie bądź chcą lepiej wykonywać swoją pracę).
 • zapoznanie uczestników z zasobami serwisu praca-enter.pl, w tym z narzędziem do autodiagnozy zawodowej.

Przebieg spotkania 

ETAP 1. Wprowadzenie [30 minut] 

Uczestnicy spotkania siadają na krzesłach, ustawionych w podkowę.

Naprzeciwko nich stoi flipczart.

Osoba prowadząca wita uczestników, przedstawia się i zapisuje swoje imię na flipczarcie.

Osoba prowadząca informuje o tym, że spotkanie „Kim jestem? Kim mogę być?” organizowane jest w ramach konkursu „Dowiedz się jaki jest Twój potencjał” przeprowadzanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. [informacja ta może zostać wcześniej przygotowana w formie plakatu opracowanego samodzielnie przez bibliotekę, który jest powieszony w widocznym dla uczestników miejscu albo może zostać zapisana na flipczarcie]

Teraz osoba prowadząca proponuje następujący sposób przedstawienia się uczestników spotkania:

 • Każda osoba powinna podejść do flipczarta i dopisać swoje imię do imienia prowadzącego tak, jakby wpisywała hasło w krzyżówce. Dodatkowo każdy proszony jest o powiedzenie o sobie dwóch zdań.
 • Każdy uczestnik, w tym także osoba prowadząca, otrzymuje naklejkę, na której zapisuje swoje imię i przykleja ją do swojego ubrania w widocznym miejscu.

Jeśli wszyscy uczestnicy i prowadzący znają się, wówczas zabawę z zapisywaniem imion w formie krzyżówki oraz naklejki można pominąć.

Osoba prowadząca informuje:

 • ile czasu będzie trwać spotkanie,
 • kiedy będą przerwy, ile ich będzie, jak długo będą trwać,
 • w jaki sposób spotkanie będzie prowadzone, tzn. że uczestnicy będą pracować indywidualnie i grupowo przy wykorzystaniu dostępnych na sali materiałów: kartek, długopisu, komputera.

Następnie osoba prowadząca prosi uczestników, by zastanowili się nad odpowiedzią na następujące
pytania:

 1. Co mogę zrobić podczas spotkania, żeby wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo/dobrze?
 2. Co mogą zrobić inni podczas spotkania, żeby wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo/dobrze?

Uczestnicy zapisują swoje odpowiedzi na osobnych samoprzylepnych kartkach, a następnie osoba prowadząca prosi o ich odczytanie i przyklejanie na przygotowanych wcześniej dwóch flipczartach zatytułowanych:

 1. Oczekuję od siebie podczas spotkania
 2. Oczekuję od innych podczas spotkania

Następnie osoba prowadząca odczytuje wszystkie propozycje i zadaje pytania:

 • Jakie zasady/reguły mogą Wam pomóc, aby jak najlepiej skorzystać z tego spotkania?
 • Na co możemy się umówić, żeby dla wszystkich były to przydatne zajęcia?

Prosi grupę o zaproponowanie zasad/reguł i zapisuje je na flipczarcie. Chodzi o to, by powstał tzw. kontrakt grupy, w którym znajdą się takie zasady, jak np.: jesteśmy punktualni, każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania, słuchamy siebie nawzajem itp.

Osoba prowadząca powinna wyjaśnić uczestnikom, że w trakcie spotkania każdy może odwołać się do zapisów kontraktu grupy w każdej chwili, gdy poczuje, iż nie są one przestrzegane.

ETAP 2. Jakie mam osiągnięcia? [20 minut] 

Osoba prowadząca zapisuje na flipczarcie słowa: „sukces/osiągnięcie” i prosi, by uczestnicy odpowiedzieli na pytanie „Co to jest sukces/osiągnięcie?/Co to znaczy sukces/osiągnięcie?”. Zapisuje wszystkie propozycje na flipczarcie. Każda propozycja jest dobra. To ćwiczenie ma charakter burzy mózgów, czyli liczy się liczba proponowanych określeń, których jakość nie jest oceniana. W tym ćwiczeniu chodzi o to, by osoba prowadząca zwróciła uwagę uczestników na to, że sukces/osiągnięcie to niekoniecznie coś wielkiego, spektakularnego. To może być także nauczenie się obsługi jakiegoś urządzenia, przekazanie jakiejś swojej umiejętności drugiej osobie, rozwiązanie problemu osobistego.

Następnie osoba prowadząca prosi uczestników, by zastanowili się, co uważają za swoje osiągnięcia w dotychczasowym życiu osobistym i zawodowym (w przypadku osób, które jeszcze nie pracowały – w życiu szkolnym). Prosi o to, by zapisali co najmniej 3 takie sukcesy na kartce A4, a chętni podzielili się nimi na forum całej grupy.

PRZERWA [10 minut] 

ETAP 3. Jakie są moje mocne strony? [60 minut] 

Osoba prowadząca prosi uczestników o to, by zastanowili się i wymienili swoje mocne strony/posiadane talenty oraz zapisali je na rozdanych im wcześniej kartkach A4. Dobrze, by zastanawiając się nad mocnymi stronami mieli na uwadze wypisane wcześniej swoje osiągnięcia/sukcesy.

Wymieniane przez uczestników mocne strony dotyczyć mają zarówno życia osobistego, jak i zawodowego/szkolnego.

Następnie osoba prowadząca prosi, by na kolejnej kartce A4 każdy uczestnik zapisał zawód, do którego – jego zdaniem – przydają się wymienione przez niego przed chwilą mocne strony. Kiedy uczestnicy skończą zapisywać zawody na swoich kartkach, osoba prowadząca prosi ich o podejście do komputerów, na których wyświetla się strona serwisu praca-enter.pl.

Prosi teraz uczestników o przejście do Katalogu zawodów. Uczestnicy robią to klikając w menu, znajdujące się po lewej stronie ekranu. Osoba prowadząca prosi, by uczestnicy odszukali w katalogu zawodów zaproponowane przez siebie zawody.

Osoba prowadząca może wykonywać poszczególne kroki wspólnie z uczestnikami, wykorzystując w tym celu rzutnik multimedialny. Umożliwi to uczestnikom śledzenie na bieżąco tego, czy podążają za tym, o co prosi osoba prowadząca.

Następnie osoba prowadząca proponuje, aby uczestnicy przeczytali opisy przynajmniej 2 zaproponowanych przez siebie zawodów, tj. prosi o to, by każdy uczestnik kliknął w znajdujące się po lewej stronie ekranu menu, które zawiera następujące treści: Co robi i dla kogo? Gdzie pracuje i w jakich warunkach? Umiejętności i styl pracy Jak zdobyć taki zawód? Przydatne linki. W razie kłopotów z odnalezieniem danego zawodu można wpisać jego nazwę w okienko znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu i służące do wyszukiwania informacji w serwisie. Jeśli dany zawód jest w Katalogu, zostanie wyszukany i wyświetli się jego opis.

Kiedy uczestnicy dadzą znać, że zapoznali się z opisami co najmniej 2 zaproponowanych przez siebie zawodów, osoba prowadząca prosi, by ponownie weszli w zakładkę Umiejętności i styl pracy i na kartce A4, na której wcześniej zapisali swoje mocne strony, zaznaczyli teraz te, które wymienione są w opisie tych zawodów.

Gdyby zdarzyło się, że uczestnik nie wymienił wcześniej żadnej umiejętności spośród tych znajdujących się w opisie zawodu, wpisuje je teraz przy zawodzie, który sam wcześniej wskazał jako ten, który może wykonywać biorąc pod uwagę swoje mocne strony.

Osoba prowadząca prosi ochotników o podzielenie się opinią:

 • czy wymienione przez niego mocne strony i zawody faktycznie pasują do siebie?
 • czy jakieś umiejętności wskazane w opisie zawodu go zaskoczyły, jeśli tak to dlaczego?
 • czy posiada umiejętności znajdujące się w opisie zawodu, a niewymienione przez niego jako swoje mocne strony?
 • czy wskazane przez niego zawody są deficytowe albo rozwojowe? [zawód opisany w Katalogu zawodów może mieć przypisane oznaczenie zawodu deficytowego – czyli takiego, na który jest większe zapotrzebowanie niż liczba osób, poszukujących w nim pracy albo zawodu rozwojowego – czyli takiego, na który w przyszłości szacuje się wysokie zapotrzebowanie; może też nie mieć żadnego z wymienionych oznaczeń, czyli nie jest ani deficytowy ani rozwojowy]

Gdyby uczestnicy nie byli chętni do dzielenia się swoimi opiniami na forum, osoba prowadząca może zaproponować, by porozmawiali w parach, odpowiadając na powyższe pytania. Flipczart z tymi pytaniami należy przygotować przed spotkaniem i pokazać go w momencie przejścia do wymiany opinii pomiędzy uczestnikami.

PRZERWA [15 minut] 

ETAP 4. Co mogę w sobie rozwijać? [45 minut] 

Uczestnicy siadają ponownie na krzesłach ustawionych w podkowę. Osoba prowadząca pyta, jakie zawody wskazywali i spisuje je na flipczarcie. Następnie sprawdza, czy są na tej liście takie zawody, które w Katalogu zawodów w serwisie praca-enter.pl opisane zostały także przy pomocy filmu i wyświetla te filmy.

15 następujących zawodów opisanych jest w serwisie przy pomocy filmu: analityk finansowy, architekt, animator kultury, bibliotekarz, coach, opiekun osoby starszej, ratownik medyczny,
weterynarz, kierowca samochodu ciężarowego, mechatronik, stylista, pilot wycieczek, mechanik pojazdów samochodowych, grafik komputerowy, programista.

Sugerujemy wyświetlenie maksymalnie dwóch filmów. Po emisji każdego z filmów osoba prowadząca prosi uczestników o wskazanie mocnych stron/umiejętności przydatnych do wykonywania tych zawodów i pyta, czy któreś z nich ich zaskoczyły i dlaczego?

Gdyby zdarzyło się tak, że żaden uczestnik nie wskazał zawodu, który opisany jest w Katalogu zawodów przy pomocy filmu, osoba prowadząca przechodzi do kolejnego etapu.

Osoba prowadząca zaprasza uczestników ponownie do komputerów i zachęca do wejścia w zakładkę Przewodnik i Czytelnia. Proponuje, by każdy wybrał sobie zagadnienie z Przewodnika bądź artykuł z Czytelni, któremu poświęci więcej uwagi. Następnie daje uczestnikom 10-15 minut na zapoznanie się z tym, co wybrali. Po upływie tego czasu prosi ochotników o podzielenie się z grupą przeczytanymi informacjami. Dobrze, by na ekranie, który widzą wszyscy znajdował się omawiany przez daną osobę temat z Przewodnika lub z Czytelni.

Gdyby żaden uczestnik nie chciał podzielić się przeczytanymi informacjami, wówczas osoba prowadząca może zaprezentować część 4 z Przewodnika pt. Chcę rozwinąć swoje kompetencje zawodowe. Warto zwrócić uwagę uczestników na to, że swoje kompetencje zawodowe mogą rozwijać m.in. poprzez edukację. Dlatego warto zajrzeć do zakładki Jak wybrać odpowiednie szkolenie?, w której znajdują się linki do informacji o szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju. Z kolei w zakładce Jak dostać dofinansowanie na szkołę, studia lub szkolenie? można znaleźć linki do informacji dla osób bezrobotnych i studentów mówiące o tym, gdzie można ubiegać się o takie dofinansowanie.

Następnie osoba prowadząca prezentuje uczestnikom spotkania film nt. serwisu praca-enter.pl i narzędzia do autodiagnozy zawodowej.

Po emisji filmu zachęca do skorzystania z narzędzia. Przypomina, że w tym celu potrzebne jest założenie sobie konta w serwisie praca-enetr.pl i że może w tym pomóc, jeśli uczestnicy sobie tego życzą. Warunkiem jest posiadanie skrzynki email, w której założeniu osoba prowadząca również może pomóc.

Warto powiedzieć uczestnikom, że praca wykonana podczas spotkania tj. wskazane sukcesy/osiągnięcia i mocne strony mogą zostać wykorzystane do pracy z narzędziem Twój potencjał. Narzędzie – znając posiadane umiejętności i mocne strony danej osoby – podpowie, jakie zawody mogą być przez nią wykonywane. Z kolei serwis praca-enter.pl umożliwi dotarcie do dodatkowych informacji, m.in. o tym jak dany zawód zdobyć lub co należy zrobić, by podjąć własną działalność gospodarczą.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.