Po co ludziom konstytucja? Nagranie webinarium prof. Ewy Łętowskiej

Webinarium pt. "Po co ludziom konstytucja?" prof. Ewy Łętowskiej odbyło się 9 marca 2016 r. Zorganizowała je Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a realizację wspierała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Ewa Łętowska to profesor doktor habilitowana nauk prawnych. W 1987 r. została pierwszą Rzeczniczką Praw Obywatelskich. Po zakończonej kadencji RPO weszła w skład Komitetu Helsińskiego w Polsce, a także rozpoczęła bliską współpracę z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W latach 1999-2002 była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w latach 2002-2011 – sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wykładała w Paryżu na Sorbonne-Pantheon, a także wygłaszała odczyty i wykłady na innych uniwersytetach europejskich. Profesor Ewa Łętowska jest autorką ponad 300 publikacji z zakresu prawa cywilnego, konstytucyjnego oraz ochrony praw konsumentów.

Spotkanie było poświęcone znaczeniu konstytucji dla społeczeństwa, a jego temat nawiązywał do publikacji profesor Ewy Łętowskiej wydanej po raz pierwszy w 1994 r. przez Komitet Helsiński.

Webinarium składało się z trzech części:

  1. „Jest” czy „ma być”?
  2. Z czego ją się robi?
  3. „Od święta” czy na co dzień?

Każda część składała się z około 15-minutowej prezentacji oraz 15-minutowej sesji pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania!