Dlaczego warto uczyć (się) programowania?

W tym artykule omawiamy korzyści płynące z nauki programowania oraz z prowadzenia takich zajęć w szkole lub w bibliotece.

Eksperci na całym świecie biją na alarm: branża informatyczna rozwija się tak szybko, że już dziś brakuje na rynku wykwalifikowanych programistów. Przewiduje się też, że w niedalekiej przyszłości nawet w zawodach niezwiązanych bezpośrednio z nowymi technologiami będą wymagane przynajmniej podstawowe umiejętności programistyczne. Dlatego o potrzebie nauki programowania w jak najwcześniejszym wieku mówi się coraz częściej i wprowadza się ją w szkołach jako obowiązkowy przedmiot nauczania.

Umiejętności programowania to także umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów – nie tylko tych technicznych. Programowanie bywa nazywane „trzecim językiem”, który – obok języka ojczystego i przynajmniej jednego języka obcego – warto znać, by zrozumieć współczesny świat i zachodzące w nim zmiany. Ucząc się programowania lepiej poznajemy cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, bardziej świadomie posługujemy się nowymi technologiami, a przede wszystkim – pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług.

Potrzebę uczenia dzieci programowania – już od najmłodszych lat – dostrzega coraz więcej osób. Odpowiadają na nią liczne firmy i organizacje, organizujące warsztaty i kursy z wykorzystaniem robotów, zabawek edukacyjnych oraz innych urządzeń wspomagających uczenie się i nauczanie. U najmłodszych dzieci naukę programowania rozpoczyna się nawet bez komputera, za to z wykorzystaniem rozwijających analogowych gier.

Nauka programowania staje się też rozszerzeniem lub uzupełnieniem działań z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej, realizowanej przez szkoły, biblioteki i różne organizacje pozarządowe. Nowe media, nowe źródła informacji, nowe elektroniczne usługi i programowalne urządzenia będą wymagać od odbiorców nowych kompetencji, w tym także podstawowych umiejętności programistycznych. Bez nich ludzie mogą się stać biernymi konsumentami, nie rozumiejącymi cyfrowego świata i podatnymi na z nim związane zagrożenia.

W ubiegłym roku rozpoczął się rządowy program „Pilotaż Programowania”, którego celem jest wdrożenie nauki programowania w najmłodszych klasach szkół podstawowych. W najbliższych latach – dzięki zmianom w oświacie, ale też licznym programom finansowania pozwalającym na realizację projektów edukacyjnych wdrażających naukę programowania – temat ten stanie się bardziej powszechny w polskich szkołach.

I słusznie. Poznaj najważniejsze powody, dla których warto uczyć (i uczyć się) programowania:

 • Programowanie uczy logicznego, analitycznego myślenia (tzw. myślenia komputacyjnego”).
 • Programowanie rozwija kreatywność.
 • Programowanie uczy uporządkowania, wymusza precyzję myślenia i zachowania.
 • Programowanie to proces twórczy, którego efektem są własne dzieła.
 • Programowanie pozwala odkrywać i rozwijać uzdolnienia dzieci, a także drzemiące w nich pasje i szczególne talenty.
 • Programowanie to źródło ogromnej satysfakcji.
 • Programowanie to umiejętność, na która rośnie zapotrzebowanie w niemal wszystkich dziedzinach życia.
 • Programowanie to nauka rozwiązywania problemów, niekoniecznie i nie tylko technologicznych.
 • Programowanie kształtuje nawyki poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań.
 • Programowanie daje możliwość świadomego i tym samym bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw świata technologii.
 • Programowanie pomaga rozwijać inne kluczowe kompetencje XXI wieku, takie jak innowacyjność, interdyscyplinarność, umiejętność pracy metodą projektową oraz pracy w zespołach (także wirtualnych).
 • Programowanie to dobra inwestycja w przyszłość naszych dzieci.
 • Programowanie może być zabawne i dawać wiele radości.

Kuszące, prawda?

A jak to robić, żeby nauka była zajmująca, motywująca i skuteczna?

 • Elementy zabawy (i rywalizacji) dodają do nauki dużo „frajdy”.
 • Dzięki wykorzystaniu robotów i innych nowoczesnych pomocy edukacyjnych nauka jest ciekawsza i od razu widać jej efekty!
 • Wolno (a nawet trzeba!) popełniać błędy – wtedy skuteczniej się uczymy.
 • Praca w grupie jest przyjemniejsza, a ponadto pozwala zdobyć dodatkowe umiejętności.

Powodzenia!

Autorka: Agnieszka Koszowska


Publikacja została opracowana na potrzeby projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Celem projektu było zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole z wykorzystaniem TIK, uczniów / uczennic z (UCZ) z 6 szkół podnadgimnazjalnych i 4 gimnazjów Wołomina i Zielonki. Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT).