Promocja, zabawa, GPS… Geocaching w Rzeczniowie

Projekt "Uczymy się promować naszą gminę, czyli geocaching w Rzeczniowie", zrealizowany przez Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeczniowie, to niezwykle interesujący przykład wykorzystania przez bibliotekę w działaniach promocyjnych i pracy z młodzieżą gry terenowej geocaching.

Postrzegany obecnie jako nowoczesne narzędzie promocji geocaching jest zabawą w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Zadaniem graczy jest odnalezienie ukrytego gdzieś w terenie specjalnego pojemnika (tzw. „geocache”) korzystając ze współrzędnych geograficznych jego lokalizacji, a następnie odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej.

Projekt biblioteki w Rzeczniowie realizowany był w  ramach programu grantowego „Równać Szanse 2010”, a jego celem było stworzenie w gminie i okolicach krajoznawczo-historycznego szlaku GPS. Pomysł wypracowano razem z młodzieżą – w projekcie wzięła udział 15-osobowa grupa, przede wszystkim młodych osób. Najpierw utworzono mapy konturowe gminy i okolic, i zaznaczono na nich najciekawsze obiekty w gminie, domy uczestników projektu, miejsca zamieszkania interesujących ludzi z Rzeczniowa itp.

Następnie przeprowadzono zajęcia, podczas których młodzież poznawała tajniki GPS, uczyła się tworzyć skrzynki „geocache” i szukać ukrytych skrytek w okolicy. Zajęcia pt. „Od gwiazd do GPS” były także okazją do odświeżenia i pogłębienia wiedzy na temat czytania map i współrzędnych geograficznych. Tematyka poruszana podczas zajęć to: orientowanie się w przestrzeni i w terenie, kompas – jego znaczenie i obsługa, czytanie mapy, współrzędne geograficzne, geochaching i jego zasady, narzędzia geochachingu. Zajęcia prowadził ekspert zewnętrzny p. Andrzej Skibicki.

Kolejnym etapem projektu było wyszukanie najciekawszych, zdaniem młodzieży, miejsc w gminie, wartych pokazania osobom przyjezdnym. Młodzi mieli za zadanie przygotować dokumentację fotograficzną oraz opisy takich miejsc. Następnie odbyły się ćwiczenia dotyczące wykorzystania Internetu jako narzędzia do geochachingu. Były to praktyczne warsztaty poruszania się po sieci, korzystania z serwisów geocachingowych, umieszczania informacji o skrytkach. Zrealizowano: 26 spotkań grup zadaniowych, 4 warsztaty tematyczne, 3 wyjazdy w celu poszukiwania skrzynek geocachingowych (do Iłży, Ostrowca Świętokrzyskiego, Bałtowa, Krzemionek oraz Roztoczy – okolic Suśca.) Zorganizowano też spotkanie na temat projektu z udziałem władz gminy Rzeczniów.

 Na zakończenie projektu młodzież przeprowadziła Rzeczniowską Grę Terenową, która może być przykładem realizacji nauki historii o regionie poprzez czynną zabawę. W grze uczestniczyło 6 drużyn z gminy Rzeczniów. Założono 8 skrzynek. Opracowano przykładowy szlak miejsc ciekawych w gminie. Projekt realizowano od stycznia do czerwca 2011 roku.

Realizacja projektu przyniosła wiele satysfakcji i bibliotekarzom, i młodym uczestnikom zajęć. Młodzi nauczyli się pracy w grupie, wspólnej realizacji konkretnych zadań, a także wykorzystywania geocachingu jako narzędzia promocji gminy. Nawiązali kontakty mailowe z ludźmi, którzy zajmują się geocachingiem, a także lepiej poznali i docenili walory swojej najbliższej okolicy.

Tekst: Agnieszka Koszowska
Materiały nadesłała: Krystyna Wójtowicz – dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie
Zdjęcia: Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie

Jeszcze o geocachingu

GeoKrety są to skarby znajdujące się w skrzynkach geochache, które rejestrujemy na stronie. Każde przeniesienie takiego przedmiotu (zwanego właśnie GeoKretem) ze skrzynki do skrzynki jest rejestrowane przez „nosiciela” w serwisie. Dzięki temu można podziwiać ślad podróży GeoKreta na udostępnionej w serwisie mapie. W naszych cachach również można znaleźć tego typu skarby. Jako pierwszy był tzw. „ZPO – Com”. Jego przebytą trasę można zobaczyć pod tym adresem: http://geokrety.org/szukaj.php?lang=pl_PL.UTF-8&wpt=OP364F

Na zdjęciach widzimy tabliczkę znamionową z nazwą Geokreata, nazwą właściciela oraz krótką informacją. Jeśli chcielibyśmy stworzyć taki „skarb wędrowniczy”, wszystkie szablony oraz pomoc można znaleźć na www.geokrety.org.

W innych naszych rzzeczniowskich skrzynkach również można odnaleźć ciekawe Geokrety, takie jak:
http://geokrety.org/szukaj.php?lang=pl_PL.UTF-8&wpt=OP3CD9
http://geokrety.org/szukaj.php?lang=pl_PL.UTF-8&wpt=OP3CD8
http://geokrety.org/szukaj.php?lang=pl_PL.UTF-8&wpt=OP318F

GeoKretem może zostać dowolny przedmiot – oczywiście, niezbyt dużych rozmiarów.

Oprac. Katarzyna Wolska (uczestniczka projektu)