Biblioteki na muzycznych festiwalach – książki, twórczość, relacje

Na festiwalu muzycznym Open'er, który niedawno odbył się w Gdyni, Instytut Książki wraz z radiową "Trójką" uruchomił bibliotekę. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a namiot, w którym działała festiwalowa biblioteka, przeżywał prawdziwe oblężenie. W bibliotece można było wypożyczyć książki, odbywały się spotkania, festiwalowi goście pisali razem powieść, a w ostatnim dniu festiwalu miała miejsce akcja bookcrossingowa. O bibliotece na Open'erze można przeczytać na stronach Instytutu Książki.

Biblioteka na Open’erze nie była pierwszą na świecie biblioteką na muzycznym festiwalu, a zainteresowanie odbiorców taką formą promocji książki i literatury znajduje potwierdzenie także w w przypadku innych bibliotek i innych festiwali. Opublikowany niedawno w serwisie YouTube film Better together – the potential of partnerships opowiada m.in. o współpracy biblioteki publicznej w duńskim mieście Roskilde z organizatorami jednego z największych na świecie festiwali muzyki rockowej, jaki od wielu lat odbywa się w tym mieście.

Na terenie festiwalu powstała Strefa Poezji (Poetry Hall) – miejsce dla gości festiwalu, oferujące im możliwość odpoczynku, refleksji, przeczytania książek, porozmawiania o nich czy uczestnictwa w różnych literackich wydarzeniach. Dużym zainteresowaniem fanów muzyki cieszą się też organizowane przez bibliotekę z Roskilde interaktywne instalacje – wirtualne wystawy prezentujące dzieła literackie w postaci cyfrowej, zachęcające użytkowników do kreatywnego odbioru i własnej twórczości. W ramach partnerstwa biblioteki w Roskilde z organizatorami festiwalu powstanie także w mieście muzeum muzyki rockowej oraz biblioteka muzyczna.
Partnerzy bibliotek podkreślają, że są one instytucjami otwartymi, zmieniającymi się, poszukującymi nowych form działalności i nowych sposobów nawiązywania kontaktu z odbiorcami. Co ważne, są także cennymi partnerami m.in. dzięki swoim doświadczeniom w korzystaniu z nowoczesnych technologii, mediów społecznych, a także dzięki umiejętnościom bibliotekarzy nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji społecznych. Samym bibliotekom partnerstwo także przynosi cenne korzyści. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom, takim jak działania na muzycznym festiwalu, biblioteki docierają do nowych odbiorców, eksperymentują z innowacyjnymi formami udostępniania treści badając jednocześnie ich efekty, a także z nowymi sposobami komunikowania się z użytkownikami.