Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni

Projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.

W tym projekcie wspieramy biblioteki w pomaganiu dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami. Projekt realizujemy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami.

Od czerwca 2022 r. trwa edycja pilotażowa projektu, w której uczestniczy 20 bibliotek. Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe, w tym sprzęt niezbędny do realizacji programu (m.in. interaktywne roboty i tablety, zestawy muzyczne i edukacyjne) oraz granty na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Biblioteki tworzą także przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela.

W listopadzie 2022 r. do bibliotek pilotażowych dołączyły nowe biblioteki (31 placówek).

W ramach projektu w bibliotekach odbywają się zajęcia integracyjne i edukacyjne, m.in. dotyczące programowania, majsterkowania, zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne i wiedzowe.

Realizuemy także webinaria, podczas których inspirujemy i zachęcamy biblioteki do korzystania z różnorodnych zasobów edukacyjnych i rozwijania oferty zajęć.

Więcej informacji o projekcie i działaniach bibliotek znajduje się na stronie https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/biblioteka-dla-wszystkich/

Nagrania webinariów i tutoriali powstałe w ramach projektu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych – zachęcamy do korzystania: