Projekt DIDEL – pakiet edukacyjny dla bibliotek

Na tej stronie udostępniamy materiały opracowane w ramach projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries" (DIDEL). Zachęcamy do korzystania!

aktualizacja: styczeń 2019 r.

Celem projektu „Daily innovators and daily educators in the libraries” (DIDEL) jest przygotowanie i rozwój programów edukacji osób dorosłych poprzez stworzenie wspierającego, edukacyjnego środowiska w bibliotekach. W projekcie zajmujemy się następującymi obszarami tematycznymi: wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność, a także: edukacja dorosłych, zarządzanie, partnerstwa i nowe technologie.

Przygotowaliśmy pakiet edukacyjny dla bibliotek, w którym znajdą się:

  • materiały edukacyjne do samodzielnej lektury
  • propozycje scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w bibliotekach
  • raport z analizy działań bibliotek dotyczących trzech obszarów tematycznych (wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność), realizowanych w różnych krajach
  • model WIK – czyli model biblioteki, która jest wielokulturowa, działa kreatywnie i wprowadza nowatorskie działania w obszarze innowacji społecznych.

PAKIET EDUKACYJNY PROJEKTU DIDEL:

Model biblioteki WIK

Proponowany model WIK opiera się trzech projektowych obszarach tematycznych projektu DIDEL: WIK, czyli (W – wielokulturowość, I – innowacje społeczne, K – kreatywność). W naszym projekcie posługiwaliśmy się angielskim terminem MIC (M – multiculturalism, I – social innovations, C – creativity), który też pojawia się w publikacji. Fundamentem rozwoju biblioteki w modelu WIK są wartości, spośród których wskazujemy dziewięć kluczowych: godność, sprawczość, wrażliwość, otwartość, różnorodność, odpowiedzialność, dialog, współpraca, wspólnota. Czerpiąc z prac badacza komunikacji międzykulturowej Miltona Bennetta, wyróżniliśmy cztery fazy funkcjonowania grup w społeczności lokalnej: fazę negacji, fazę obrony, fazę akceptacji i fazę integracji. Celem działań biblioteki w Modelu MIC jest osiągnięcie i utrzymanie fazy integracji określonej grupy/grup w społeczności lokalnej. Opisane w Modelu „małe kroki” i „modelowe praktyki”, odnoszące się do poszczególnych obszarów i wartości mogą stanowić inspirację do konkretnych działań lub całych strategii rozwojowych realizowanych przez biblioteki i ich otoczenie.

Biblioteka rozwijająca się w oparciu o Model MIC ma w założeniu rozwijać się w każdym z tych obszarów, niemniej rozwój ten może następować z różną intensywnością w każdym z nich. Z modelu mogą korzystać biblioteki zainteresowane wybranym przez siebie obszarem, może on też być źródłem inspiracji dla osób pracujących lub chcących pracować z konkretnymi grupami społecznymi (np. młodzieżą, osobami starszymi, migrantami, więźniami, osobami bezdomnymi).

Wideotutorial do modelu (w języku angielskim):

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6

***

The „Learning Experiments in the Libraries” report (publikacja w języku angielskim) 

Zbadaliśmy różne modele oferty edukacyjnej i różne rodzaje działań dostępnych w bibliotekach publicznych w czterech krajach, które uczestniczyły w projekcie DIDEL: Litwy, Łotwy, Norwegii i Polski, a także inspiracje z całego świata. Opracowując raport skupiliśmy się na trzech obszarach tematycznych (wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność).

Raport zawiera:

  • przykłady działań edukacyjnych w różnych krajach skierowanych do dorosłych użytkowników bibliotek,
  • studia przypadków i dobrych praktyk,
  • opracowania dotyczące edukacji dorosłych w bibliotekach, w tym dotyczące wkładu bibliotek publicznych w realizację koncepcji uczenia się przez całe życie, sukcesy i wyzwania,
  • dane o aktualnej sytuacji społeczności lokalnych w krajach objętych projektem DIDEL: demografii, gospodarce, edukacji, wyzwaniach, prawie, jakości życia,
  • informacje na temat polityki Unii Europejskiej w kontekście działalności bibliotek publicznych.

***

Nagrania webinarium

Jak rozwijać kreatywność dorosłych użytkowników biblioteki – nagranie webinarium z z 19 kwietnia 2018 r.,

 

Wielokulturowo, czyli jak? O wielokulturowości w bibliotece – nagranie webinarium z 16 maja 2018 r.

 

Innowacja i edukacja w bibliotece, czyli jak wprowadzić bibliotekę w nowy wymiar – nagranie webinarium z 29 sierpnia 2018 r.

Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie dot. przeczytanych tekstów bądź zorganizowanych warsztatów. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami czy też zadać pytanie dotyczące projektu, prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia: Magdą Krasowską-Igras, e-mail: magdalena.krasowska@frsi.org.pl.


Projekt „Daily innovators and daily educators in the libraries” jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w którego skład wchodzą:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja „Reading & Writing” (Holandia)
i – jako lider – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.